Quan điểm Đảng Vì Dân

Nhu cầu hoà đồng và đoàn kết dân tộc

 

Trong hoàn cảnh Việt Nam ta ngày nay, công cuộc phát triển đất nước sẽ không thể tiến hành được một cách nhanh chóng và tốt đẹp, nếu như đảng cầm quyền vẫn tiếp tục duy trì tình trạng đố kỵ với phía đối lập. Thực tế chính trị này làm phân hoá dân tộc và cản trở sự phát triển của đất nước. Câu hỏi được đặt ra là: Có phải chăng chỉ có sự đoàn kết dân tộc mới có thể thăng tiến được tổ quốc? Nếu vậy, vấn đề hoà đồng và đoàn kết dân tộc cần phải được triển khai thực hiện càng sớm càng tốt.

Làm sao để hoà đồng và đoàn kết dân tộc? Câu hỏi này không phải của riêng một ai hay đoàn thể nào. Nó là vấn đề trọng đại hàng đầu của toàn thể người Việt Nam ở cả trong và ngoài nước.

Đọc thêm...
   

Đề cương Việt Nam Mới

Đại cương về Giải pháp #2

Giải Pháp #2 được dự trù cho trường hợp đảng CSVN bị mất quyền lãnh đạo bất ngờ bởi một biến cố chính trị; và Việt Nam tất nhiên có nhu cầu thành hình một chính quyền dân chủ mới một cách cấp thiết.

Chính phủ mới được thành hình xuyên qua hai giai đoạn kế tiếp nhau là Lâm thời và Tổng Tuyển Cử.

Do tính chất cấp thiết của tình hình, Giải Pháp #2 mang ba yêu cầu quan trọng như sau:

  1. Phải ưu tiên bảo đảm tình hình an ninh quốc gia, sự liên tục của sinh hoạt xã hội và tiến trình phát triển kinh tế.

  2. Phải có một chính quyền lâm thời để điều hành quốc gia trong giai đoạn chuyển tiếp.

  3. Phải có một kế hoạch tổ chức bầu cử các cơ chế lãnh đạo và điều hành quốc gia trong một thời hạn hợp lý. 

Để thực thi ba yêu cầu quan trọng nêu trên, tiến trình thực thi Giải Pháp #2 của Lộ Trình Dân Chủ Hóa Việt Nam bao gồm một tiến trình xây dựng guồng máy chính quyền mới có thể được dự phóng như sau:

Đọc thêm...
   

Lời Kêu Gọi của ĐVDVN

Kính gửi bộ đội, cán bộ, công nhân viên CSVN

Ngày 01 tháng 01 năm 2006

Kính gởi toàn thể bộ đội, cán bộ, công nhân viên nhà nước Việt Nam.
 

Thưa quý vị,

Là những người đang góp phần điều hành guồng máy nhà nước, quý vị chắc chắn nhận thức được rằng xã hội nước ta đang có nhiều vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Với sự lãnh đạo của đảng CSVN như hiện nay, đất nước ta có nguy cơ bị khủng hoảng, và rất có thể dẫn đến nội chiến hay đổ máu nếu có biến động xảy ra. Nếu lý thuyết Cộng sản khẳng định rằng “Nơi nào có đàn áp, nơi đó có đấu tranh”, thì thực tế sẽ chứng minh thêm rằng “Nơi nào có bất công, nơi đó sẽ có nổi dậy!

Đọc thêm...
   
   
© ALLROUNDER