☼ Kính mời bạn tìm hiểu về Thông Tin & Sinh Hoạt

Radio Hoa-Mai kết thúc Quỹ Cứu Trợ Nạn Nhân Bão Lũ Ketsana

 

Thông báo của Radio Hoa-Mai

v/v: Kết thúc Quỹ Cứu Trợ Nạn Nhân Bão Lũ Ketsana

Kính thưa quý đồng hương,

Thay mặt cho các đồng bào nạn nhân bão lũ Ketsana (bão số 09) ở miền Trung Việt Nam, chúng tôi chân thành kính cảm ơn:

  • Toàn thể quý Mạnh thường quân đã tín nhiệm và đóng góp cho quỹ cứu trợ nạn nhân bão lũ Ketsana; kể cả quý vị hảo tâm đã đáp ứng lời kêu gọi của Radio Hoa-Mai để tiếp tay cho các cuộc gây quỹ cứu trợ tại địa phương.
  • Thượng toạ Thích Không Tánh (Vụ Xã Hội) và quý Tăng Ni thuộc GHPGVNTN, đã tạo điều kiện chuyển quà cứu trợ (do Radio Hoa-Mai và Hội Compassion Vietnam quyên góp) đến tận tay các đồng bào nạn nhân bão lũ.

  • Ký giả Tuyết Mai và các cơ quan truyền thông đã giúp viết bài, đăng tải lời kêu gọi xin tiếp trợ của Radio Hoa-Mai.

  • Các anh chị em Thiện nguyện viên ở Việt Nam đã giúp tổ chức, phân phát quà cứu trợ.

Chúng tôi rất hân hạnh được góp một bàn tay nhân ái với Thượng toạ Thích Không Tánh và quý Tăng Ni thuộc GHPGVNTN trong cuộc cứu trợ vì tình nghĩa đồng bào trong cơn hoạn nạn.

Radio Hoa-Mai và Hội Compassion Vietnam xin phép được kết thúc cuộc kêu gọi đóng góp cứu trợ cho bão lũ Ketsana từ hôm nay. Tổng số tiền quyên góp được là $2.940 USD 500 Euros. Radio Hoa-Mai đã chuyển về toàn bộ ngân khoản nhận được (đợt II) cho Thượng toạ Thích Không Tánh vào ngày 3/11/2009.

Mọi ngân khoản nhận được sau ngày 31/10/2009 sẽ được đưa vào quỹ cứu trợ đồng bào nạn nhân thiên tai trong thời gian tới. Danh sách và sự sử dụng ngân khoản này sẽ được thông báo sau.

Chúng tôi rất mong sẽ tiếp tục cùng góp công sức thực hiện chung những việc thiện nguyện với Thượng toạ Thích Không Tánh, quý Tăng Ni GHPGVNTN, các anh chị em Thiện Nguyện Viên, và các đồng hương hảo tâm ở khắp nơi.

Chân thành kính cảm ơn!

Ngày 03 tháng 11 năm 2009

Anh Trinh (Radio Hoa-Mai)

Bs. Phan Minh Hiển (Hội Compassion Vietnam – Pháp)

 

   
© ALLROUNDER