Quan điểm Đảng Vì Dân

Cải thể, Chuyển thể hay Giải Thế?

 

Sau hơn ba thập niên đấu tranh tìm kiếm phương thức giải quyết những vấn đề tồn đọng của đất nước, người Việt ở trong và ngoài nước vẫn còn phân vân trước những phương thức thúc đẩy tiến trình thay đổi cục diện chính trị ở quê nhà. Khuynh hướng nào để dân chủ hoá được đất nước mà không gây ra thêm đau thương, đổ vở: cải thể, chuyển thể hay giải thể?

Đọc thêm...
   

Đảng Vì Dân Việt Nam

Xin tiếp tay cứu trợ nạn nhân bão lũ miền Trung

 Xin tiếp tay cứu trợ nạn nhân bão lũ Ketsana ở miền Trung Việt Nam

Ngày 01 tháng 10 năm 2009

Kính thưa quý đồng hương,

Trước tình hình bão lũ nặng nề đang xảy ra ở các tỉnh miền Trung nước ta, việc chia sẻ với hoàn cảnh thương tâm của các gia đình đồng bào kém may mắn đã trở nên vô cùng khẩn thiết. Vì lẽ đó, sau khi nhận được sự đồng ý phối hợp cứu trợ trực tiếp của Thượng toạ Thích Không Tánh từ Sài-gòn, chúng tôi xin khẩn thiết kêu gọi sự chia sẻ nhiệt tình của những tấm lòng nhân ái ở khắp nơi.

Quý đồng hương muốn tham gia công tác nhân đạo này có thể tiếp tay bằng cách:

  • Chuyển ngân trực tiếp đến Thượng tọa Thích Không Tánh:

Ông PHAN NGỌC ẤN

153 đường Lương Định Của, Phường An Khánh, Quận 2, Sài-gòn.

  • Chuyển ngân qua Radio Hoa-Mai:

Xin gửi chi phiếu hay ngân phiếu cho Radio Hoa-Mai:

P.O. Box 842064, Houston, TX 77284-2064 – USA

Nếu quý đồng hương muốn chuyển ngân qua Paypal, xin đề tên ID: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Liên lạc: Cô Anh-Trinh (832-512-4925)  |  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. '; document.write(''); document.write(addy_text5028); document.write('<\/a>'); //-->\n This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Radio Hoa-Mai sẽ chuyển 100% ngân khoản nhận được đến Thượng Toạ Thích Không Tánh, và sẽ tự đài thọ các chi phí dịch vụ chuyển ngân liên hệ. Danh sách quý Mạnh thường quân sẽ được phổ biến trên mạng toàn cầu www.radiohoamai.com.

  • Đóng góp tại Âu-Châu:   

Chi phiếu ủng hộ xin đề tên Compassion-Vietnam và gửi về:

215 Pierre Brossolette -94170 Perreux sur Marne - France.

Dr. Phan Minh Hien  •  Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ân nhân ở Pháp sẽ được cấp giấy trừ thuế. Danh sách quý Mạnh thường quân sẽ được phổ biến trên mạng toàn cầu www.radiohoamai.com

  • Đóng góp vào một Quỹ Cứu Trợ: Quý đồng hương cũng có thể chuyển ngân khoản cứu trợ qua quỹ xã hội của các tôn giáo hay cơ sở xã hội dân lập có uy tín ở Việt Nam; hoặc đóng góp cho quỹ cứu trợ nạn nhân bão Ketsana của các tôn giáo, hội thiện nguyện ở địa phương.

Trong tinh thần “Lá Lành Đùm Lá Rách”, chúng tôi rất mong quý đồng hương hảo tâm sẽ cùng tiếp tay trợ giúp cho các đồng bào nạn nhân bão lũ Ketsana ở quê nhà. Nếu được, xin vận động thân nhân, bạn hữu… cùng đóng góp thêm và chuyến ngân khoản đến Radio Hoa-Mai. Sự kết hợp càng rộng, chúng ta càng giúp được nhiều người hơn.

Trân trọng và hy vọng.

Anh Trinh, Giám đốc Radio Hoa-Mai (Hoa-Kỳ)

Bs. Phan Minh Hiển, Chủ tịch Hội Compassion Vietnam (Pháp Quốc)
 

 Một cảnh lụt ở Quảng Bình (1/10/2009)


— Thư của Thượng toạ Thích Không Tánh —

From: ChualientriVN [mailto: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ]

Sent: Friday, October 02, 2009 2:42 AM

Subject: Cuu' Tro Mien Trung…

 

Kinh thua Quy To Chuc, Hoi Doan, Than Huu, An Nhan Phat Tu....

Xin Thanh kinh Tri An va Cam Niem Cong Duc truoc tam long Tu Tam, Bac Ai cua tat ca An nhan, Manh Thuong Quan da co long nghi tuong den quy Ba con Dong Bao o Que Nha Mien Trung va Cao nguyen bi doi kho vi  thien tai bao lut ma phat tam keu goi Cuu giup, tuong tro.

De tien viec ket toan, Tri An Danh sach An nhan sau nay, kinh xin quy An  nhan goi thang Tinh Tai ve quy Ban Giam Doc Radio Hoa Mai va Bac si Phan Minh Hien - Hoi Com. VN o Phap Quoc la thuan tien nhat. Van phong Tong Vu Tu Thien Xa Hoi cua GHPGVNTN chung toi se to chuc Cuu tro den tan tay quy Dong bao nan nhan bao lut nhu da tung Cuu Tro trong nhung nam qua.

Thanh kinh Tri An va xin Kinh Nguyen Cau den tat ca deu duoc Van su An Khang, Cat Tuong va gap nhieu Qua Phuc.

NAM  MO  CONG  DUC  LAM  BO  TAT

Nay kinh bai: Thich Khong Tanh

 


(PDF file: www.vidan.info/media/RHM_KeuGoiCuuTroKetsana.pdf)

Xin quý đồng hương bấm vào hình biểu trưng phía trên, giúp in ra và phổ biến đến các thân hữu hảo tâm khác. Chân thành cảm ơn!

 

 


 

 

Đề cương Việt Nam Mới

Đại cương về Giải pháp #2

Giải Pháp #2 được dự trù cho trường hợp đảng CSVN bị mất quyền lãnh đạo bất ngờ bởi một biến cố chính trị; và Việt Nam tất nhiên có nhu cầu thành hình một chính quyền dân chủ mới một cách cấp thiết.

Chính phủ mới được thành hình xuyên qua hai giai đoạn kế tiếp nhau là Lâm thời và Tổng Tuyển Cử.

Do tính chất cấp thiết của tình hình, Giải Pháp #2 mang ba yêu cầu quan trọng như sau:

  1. Phải ưu tiên bảo đảm tình hình an ninh quốc gia, sự liên tục của sinh hoạt xã hội và tiến trình phát triển kinh tế.

  2. Phải có một chính quyền lâm thời để điều hành quốc gia trong giai đoạn chuyển tiếp.

  3. Phải có một kế hoạch tổ chức bầu cử các cơ chế lãnh đạo và điều hành quốc gia trong một thời hạn hợp lý. 

Để thực thi ba yêu cầu quan trọng nêu trên, tiến trình thực thi Giải Pháp #2 của Lộ Trình Dân Chủ Hóa Việt Nam bao gồm một tiến trình xây dựng guồng máy chính quyền mới có thể được dự phóng như sau:

Đọc thêm...
   
   
   
© ALLROUNDER